Október

A hónap folyamán: Bor és Kézműves Mesterségek Fesztiválja (Marosvásárhely), szüreti bál (Magyaró, Nyárádremete, Nyárádgálfalva, Mezőmadaras, Mezőpanit, Backamadaras, Marosszentgyörgy, Mezőmadaras, Erdőszentgyörgy, Vajdaszentivány), kenderfesztivál (Csíkszentdomokos), Őszi Közművelődési Napok (Kovászna megye településein), Erdővidéki Őszi Sokadalom (Barót), termésünnep (Zetelaka), nemzetközi alkotótábor – őszi telep (Homoródszentmárton – október vagy november folyamán), Székelyföldi Napok (Kovászna, Hargita és Maros megye részvételével)
A hónap elején: Őszi Hadjárat – 1848-as emlékrendezvény (Szentegyháza), megyei őszi vásár (Csíkszereda)
Első hete: lovasnap / a hegy napja (Nyárádmagyarós/Bekecs-tető), településnapok (Désfalva), vadászfesztivál és településnapok (Málnás), Bikaparádé – szarvasmarha-kiállítás (Marosszentgyörgy)
Első hétvége: őszi vásár és expó (Székelyudvarhely), szelídgesztenye fesztivál (Homoródkarácsonyfalva – megj.: vagy szeptember vége, Oklánd), cserkészek napja (Marosszentgyörgy)
Hónap közepe: Szárhegyi Híres Káposztavásár és Fesztivál, káposztavásár (Szépvíz), Háromszéki Kolbászparádé (Sepsiszentgyörgy), Gyöngykoszorú néptáncfesztivál (Kibéd), gazdanap és állatvásár (Kápolnásfalu), mézes napok (Székelyudvarhely), tájházak napja (Székelyföld)
Utolsó előtti vagy utolsó héten: lovashuszárok bálja (Marossárpatak)
Utolsó hétvége: településnap (Gyergyóvárhegy), Bernády-napok (Marosvásárhely)
1. Vásár (Toldalag), Lisieux-i Kis Szt. Teréz-búcsú (Székelyudvarhely)
1-15. között: őszi kiállítás (Mezőbánd), szüreti néptáncfesztivál (Nyárádszereda)
2. Szt. őrzőangyalok-búcsú (Csíkverebes, Deményháza, Sikaszó)
4. Ass. Szt. Ferenc-búcsú (Esztelnek, Jobbágyfalva, Székelypetőfalva Tusnád)
6. Megemlékezések az 1849-es 13 aradi vértanúról, kopjafák megkoszorúzása (Farkaslaka)
7. Rózsafűzér királynője-búcsú (Bátos, Csíkszentgyörgy, Erdőcsinád, Heveder, Nyárádgálfalva, Sikaszó, Vasláb)
8. Magyarok Nagyasszonya-búcsú (Barátos, Bélbor, Csíkcsomortán, Felsőcsernáton, Nagyajta)
10. búcsú (Csíkszentdomokos/Pásztorbükk)
13. Őszi állatvásár (Lövéte)
14. Ilona-napi őszi vásár (Bélbor), Szt. Ilona-búcsú (Vágás)
15. Szt. Teréz-napi kirakodóvásár (Parajd, Székelyzsombor)
16. Gál-napi vásár (Toldalag), hagyományőrző káposztaszüret (Csíkcsicsó)
19. Székely Nemzetgyűlés megemlékezés (Agyagfalva)
23. Az 1956-os forradalom kitörése – megemlékező ünnepségek
23-hoz legközelebb eső hétvége: Ivóvölgye favágóverseny (Ivó)
23-25. Őszi vásár (Gyergyótölgyes)
26. Dömötör-napi vásár (Erdőszentgyörgy), termésnapi terménykiállítás (Nádas, kétnapos)
28. Szt. Simon-búcsú és Júdás (Csatószeg, Esztelnek, Gyergyóalfalu), vásár (Erdőszentgyörgy)